Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom. Od lat interesuje się PR i mam dużą wiedzę na ten temat. W postach postaram sie przybliżyć Wam nieco informacji.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom. Od lat interesuje się PR i mam dużą wiedzę na ten temat. W postach postaram sie przybliżyć Wam nieco informacji.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom. Od lat interesuje się PR i mam dużą wiedzę na ten temat. W postach postaram sie przybliżyć Wam nieco informacji.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom. Od lat interesuje się PR i mam dużą wiedzę na ten temat. W postach postaram sie przybliżyć Wam nieco informacji.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom. Od lat interesuje się PR i mam dużą wiedzę na ten temat. W postach postaram sie przybliżyć Wam nieco informacji.
Zapraszam do lektury!

 

ZAPIS INFORMACJI

W wypad­ku rozmowy, niezależnie od tego, czy będzie to rozmowa w cztery oczy,czy prowadzona za pośrednictwem mikrofonu i głośników bądź telefonu, stopień jej umocowania będzie bardzo mały, a efektywnie żaden, jeśli w ogóle zaistnieje, będzie zależny jedynie od pamięci, a nie od samego środka technicznego. W innych wypadkach, jak pisanie na pergaminie czy papierze, rycie w drewnie lub w kamieniu, grawerowanie, drukowanie, malowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku itp., stopień umocowania tych treści może być stosunkowo duży. Jego trwałość zależy przede wszystkim od trwałości wykorzystanego środka. Informacja wyryta w kamieniu będzie trwalsza niż napisana na pergaminie lub na papierce. W zależności od tego, na jaką formę zapisu informacji się zdecydujemy, będzie się ona różniła w zakresie możliwości dokonywania zmian i uaktualniania raz stworzonej informacji. Dużo łatwiej zmienić przekaz zapisany ołówkiem niż drukowany czy zapisany atramentem; trudniej wyprzeć się słów nagranych na taśmie magnetofonowej niż wypowiedzia­nych w codziennej rozmowie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MEDIA TECHNICZNE

Media techniczne stwarzają więc możliwość gromadzenia informacji i treści symbolicznych, różnią się jednak zdolnością ich przechowywania i udostępniania do ponownego wykorzystania. Dlatego też techniczne środki komunikowania wraz z zawartym w nich materiałem symbolicz­nym mogą służyć sprawowaniu różnych rodzajów władzy. Prawdopodo­bnie najwcześniejsze formy pisma opracowane przez Sumerów i sta­rożytnych Egipcjan, około trzech tysięcy lat przed Chrystusem, służyły głównie do zapisywania informacji istotnych z punktu widzenia własności oraz potrzebnych do prowadzenia działalności handlowej . Rozwoj działalności gospodarczej w późniejszych okresach historycznych, jak końcowa faza średniowiecza i początki epoki nowożytnej, był bardzo uzależniony od dostępności środków do zapisu i ochrony informacji dotyczących produkcji i wymiany towarów. Co więcej, instytucje sprawujące władzę polityczną, jak również władze kościelne zawsze żywo interesowały się gromadzeniem i kontrolą informacji oraz komunikowa­niem, czego przykładem może być rola kopistów w dawnych czasach, a bardziej współcześnie agentów zajmujących się gromadzeniem danych do oficjalnych statystyk, aż po specjalistów w zakresie public relations.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

REPRODUKCJA

Następnym atrybutem technicznych środków komunikowania jest możliwość reprodukcji. Przez pojęcie „reprodukcji” rozumiem zdolność środka technicznego do powielania i tworzenia kopii zapisanych w nim form symbolicznych. W wypadku niektórych środków technicznych stopień „reproduktywności” będzie bardzo mały: wytworzenie wielu kopii informacji wyrytej w kamieniu wymaga dużego nakładu pracy. Rozwój pisma i takich środków, jak papier czy papirus bardzo zwiększył możliwości reprodukcji tekstów. Przez cały okres średniowiecza do kopiowania ksiąg religijnych i filozoficznych zatrudniano skrybów. Jednakże decydujący postęp pod tym względem dokonał się wraz z wynalezieniem prasy drukarskiej, która umożliwiła powielanie tekstów drukowanych na nie osiągalną dotąd skalę. Podobnie wielkie znaczenie miał rozwój litografii i fotografii oraz gramofonu i magnetofonu, co pozwoliło nie tylko na zapis zjawisk wizualnych i akustycznych, lecz przede wszystkim na ich powielanie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZDYSTANSOWANIE

Trzecim interesującym aspektem jest to, że techniczne środki masowe­go przekazu pozwalają na pewien stopień czasowego i przestrzennego zdystansowania. Proces wymiany i przekazu znaczeń symbolicznych wy­maga oddzielenia samej formy symbolicznej od kontekstu związanego z jego wytwarzaniem: zdystansowania od tego kontekstu zarówno czaso­wego, jak i przestrzennego, a następnie ulokowania w nowym kontekście, w innym czasie i miejscu. Wyrażenia „zdystansowanie czasowe i prze­strzenne” używam w odniesieniu do oddalenia12. Pewien stopień zdystansowania występuje w wypadku wszystkich form komunikowania, lecz jego stopień różni się w zależności od warunków komunikowania i zaangażowanych w tym celu typów środków technicznych. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kodując lub dekodując przekazy, jednostki wykorzystują nie tylko umiejętności i kompetencje, których wymaga technika, lecz również różne formy wiedzy oraz założenia składając  się na część ich doświadczeń kulturowych, które wywarły na nich wpływ w procesie wymiany znaczeń symbolicznych. Te formy wiedzy oraz założenia ukształtowane kulturo­wo mają znaczący wpływ na rozumienie przekazu przez odbiorców oraz na to, jak odnoszą się oni do zawartej w nim informacji i w jaki sposób wykorzystują ją w życiu. Proces rozumienia jest zawsze wzajemnym oddziaływaniem zakodowanych komunikatów oraz usytuowaniem ich interpretatorów, przy czym ci drudzy zawsze wnoszą do procesu dekodowania własne doświadczenia kulturowe. Do tego probłemu wrócimy również w dalszych naszych rozważaniach.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn