KOMODYFIKACJA FORM SYMBOLICZNYCH

Fakt komercyjnego wykorzystania innowacji technicznych w komu­nikowaniu masowym uwidacznia następna jego cecha, którą nazwałem „komodyfikacja form symbolicznych”. Już w poprzednim podrozdziale krótko omówiłem ten problem w związku z reprodukcyjnymi możliwoś­ciami środków technicznych tutaj chciałbym potraktować go bardziej ogólnie. Rozumiem komodyfikację jako szczególny rodzaj „waloryzacji”, tj. jako jeden ze sposobów przypisywania obiektom pewnej wartości. Formy symboliczne mogą podlegać dwu rodzajom waloryzacji14. „Walo­ryzacja symboliczna” jest procesem, w którym formom symbolicznym przypisuje się „wartość symboliczną”. Jest to wartość, jaką mają przedmioty z racji tego, jak są oceniane przez ludzi: cenione lub potępiane, kochane lub pogardzane. „Waloryzacja ekonomiczna” to ten rodzaj waloryzacji, w którym formom symbolicznym przypisywana jest „war­tość ekonomiczna”, wartość ich wymiany rynkowej. Z racji waloryzacji ekonomicznej formy symboliczne uważane są za towary, stają się przedmiotami zakupu i sprzedaży na rynku i mają swoją określoną cenę. Do skomodyfikowanych form symbolicznych będę się odwoływał jako do towarów symbolicznych”.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.