Archive for the Zdrowy rozsądek Category

POCHODNA PRAKTYKI NAUCZANIA

Nie oznacza to jednak, że każde takie usiłowanie jest błędne. Stwierdzenie, że kształcenie nauczycieli powinno wyrastać z praktyki nauczania, nie skazuje więc na kopiowanie dawnych błędów. Oznacza to jedynie, że celem kształcenia nauczycieli powinno być przekazanie przyszłym nauczycielom tego, co zostało nauczone w toku praktyki nauczania i co może pomóc w realizacji zamiaru spowodowania uczenia się uczniów. Chociaż więc chcemy wykorzenić złą praktykę, nie ma powodu zupełnego unikania praktyki podczas projektowania kształcenia nauczycieli.Można również wysunąć drugie zastrzeżenie, że czyniąc kształcenie nauczy­cieli pochodną praktyki nauczania, przekształcamy nauczanie w działalność zrutynizowaną i bezrefleksyjną.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

WIDOCZNA OBAWA

Widoczna jest tu obawa, że jeżeli nauczymy przyszłych nauczycieli robić to, co robią nauczyciele w praktyce, to wyuczą się oni zestawów zachowań, które można stosować bez zastanowienia się nad tym, czy są one właściwe albo pożądane. Wprost przeciwnie — głosi omawiane zastrzeżenie — przyszli nauczyciele powinni nauczyć się takich ogólnych teorii i zasad, które dadzą się użyć w inteligentny i pomysłowy sposób. Ale stwierdzenie, że kształcenie nauczycieli jest pochodną praktyki nauczani a, nie oznacza zawężenia tego kształcenia na sposób przewidywany przez powyższe zastrzeżenie. Jeśli praktyka nauczania sama w sobie wymaga inteligencji, pomysłowości — co jak sądzę udowodniłem — to program kształcenia nauczycieli wyrastający z praktyki będzie dążył do rozwoju tej inteligencji pomysłowości.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

REZULTAT POGLĄDU

Tak więc rezultatem poglądu, że kształcenie nauczycieli wypływa z praktyki nauczania, nie musi koniecznie być koncentracją kształ­cenia nauczycieli na nauce rutynowych zachowań.Jeśli kształcenie nauczycieli wynika z praktyki nauczania, to rozważania na jego temat można uporządkować zgodnie z kategoriami, którymi posługiwaliś­my się przy opisie praktyki nauczania. Zgodnie z prostym podejściem „kompetentne nauczanie zależy od trzech czynników: wiedzy przedmiotowej, usystematyzowanej wiedzy o nauczaniu, refleksyjnego doświadczenia prak­tycznego”. Omówię te trzy czynniki jako elementy kształcenia nauczycieli.Rozważałem wiedzę przedmiotową jako jedno ze źródeł wiedzy istotnej dla praktyki nauczania. Zanim skomentuję to z punktu widzenia kształcenia nauczycieli, muszę dodać kilka słów o miejscu wiedzy przedmiotowej w nau­czaniu.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

WIEDZA PRZEDMIOTOWA

Mówiłem, że w trakcie nauczania często można stanąć wobec konieczności modyfikacji swych przekonań i zamiarów. Dokonując takich modyfikacji w spo­sób wyrozumowany, dąży się do nadania koherencji swym przekonaniom zamiarom. Jako część wiedzy wnoszonej przez nauczyciela do sytuacji nauczania, wiedza przedmiotowa powinna być spójna z zamiarami nauczyciela. Posiadane przez nauczyciela przekonania odnośnie do tego, co jest nauczane, muszą pasować do jego celów dotyczących tego, co powinno być nauczane, jak również do jego przekonań dotyczących sposobu nauczania konkretnych uczniów w pewnej sytuacji. Tak więc posiadanie wiedzy przedmiotowej jest z różnych powodów niezbędne dla nauczania. Jest niezbędne dla stworzenia zamiaru sytuacji naucza­nia: nie można wytworzyć sobie zamiaru doprowadzenia do tego, aby uczniowie czegoś się nauczyli, jeśli nie ma się pojęcia o treści tego, czego uczniowie mają się nauczyć.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

NIEZBĘDNE DLA PRAKTYKI

Jest niezbędne dla praktyki nauczania: nie można uczyć uczniów, jeśli nie ma się czego ich uczyć. Jest też niezbędne dla wyrozumowanej modyfikacji przekonań i zamiarów: zmodyfikowane przekonania i zamiary muszą być spójne z innymi przekonaniami danej osoby, a przekonania te w dziedzinie nauczania muszą zawierać w sobie wiedzę przedmiotową.Fakt, że wiedza przedmiotowa jest niezbędna dla nauczania, nie jest oczywiście odkrywczy, ale jest bardzo ważny. Jest on ważny w sposób bardzo bezpośredni, na przykład gdy nauczyciel przekazuje przekonania, które są po prostu błędne. Jeśli takie nauczanie odnosi sukces, to w rezultacie oczywiście uczniowie opuszczają sytuację nauczania z błędnymi przekonaniami. Ignoran­cja jest, oczywiście, niepożądana.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam