Archive for the Zdrowy rozsądek Category

EFEKT ZASAD

Takie konsekwencje nie wymagają koniecznie zmiany pragnień; pragnienie E, może być tak silne, że chce się zapłacić cenę w postaci konsekwencji. W użytym przeze mnie przykładzie przewidziane konsekwencje obniżenia wyników eg­zaminacyjnych zaalarmowały nauczycielkę, której celem był rozwój indywidu­alności ucznia. W owym przypadku alarm był „coraz głośniejszy”, co skłoniło nauczycielkę do ponownego przemyślenia swych pragnień, choć nie dowiadu­jemy się, czy w efekcie zmieniła te pragnienia.Efektem tych zasad, szczególnie Zasady Spełnienia Pragnień, w przed­stawionej wyżej wersji nieholistycznej, jest uczynienie wyrozumowanej zmiany zamiarów rzeczą możliwie jak najprostszą. Jednostka powinna opierać swe zamiary na swych pragnieniach, skoro sam zamiar jest widziany jako ostateczne pragnienie.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

SWOJE PRAGNIENIE

Swoje pragnienie traktuje się według prostego wzoru: „tak czy nie”; podejmuje się decyzję, czy pragnienie jest warte realizacji. Nie trzeba rozważać albo w inny sposób oceniać zamiarów w świetle przewidywa­nych konsekwencji wprowadzenia zamiaru w życie. Należy raczej po prostu zajmować się samym zamiarem. Przewidywane konsekwencje wkraczają do rozważań dopiero wtedy, gdy jedna albo więcej z nich uruchomi alarm. Wtedy trzeba przebadać zamiar w świetle odebranego alarmu i kontynuować jego urzeczywistnianie lub go zarzucić. Tak więc zamiary opierają się na pragnieniach i podlegają modyfikacji, jeżeli konsekwencje ich urzeczywistniania są na tyle poważne, aby skłonić do modyfikacji.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

MODYFIKACJA ZAMIARÓW

Przy modyfikacji zamiarów pojawia się również Zasada Koheren­cji, tak aby zmodyfikowany zamiar był widziany jako spójny z innymi zamiarami i przekonaniami danej osoby.W streszczeniu Harman przedstawia opis wyrozumowanej zmiany przeko­nań i zamiarów, który daje nam normatywne standardy dla zmian dokonywa­nych przez jednostki w kwestiach, co należy uznawać i co należy uczynić. Ten opis przede wszystkim akcentuje spójność i użyteczność naszych przekonań i planów. Jest to także opis koncentrujący uwagę na rzeczach najważniejszych. Wyłączając sprawy trywialne i odwołując się do interesów, zapewnia on, że jednostki będą angażowały się w rozważanie spraw o kluczowym znaczeniu dla życia. Nie stoimy przed koniecznością ustawicznego uzasadnienia poglądów czy działań; przeciwnie, skoro przekonanie lub plan zostaje uznane za uzasadnione, pozostaje takim, dopóki nie zostanie zakwestionowane lub podane w wątpliwość.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

ROZMYŚLANIE JEDNOSTKI

W tym punkcie jednostka musi zająć się rozmyślaniem, aby ustalić, czy niezbędna jest wyrozumowana zmiana przekonań lub zamia­rów. Spójność wewnętrzna przekonań i zamiarów danej osoby jest centralnym kryterium takiej zmiany. W każdym przypadku próbuje się unikać niespójno­ści. Należy dążyć do przyjęcia idei, które pasują do innych, nie zakwes­tionowanych przekonań i zamiarów. Sposoby tego „pasowania” to stosunek wynikania i, szczególnie w przypadku przekonań, stosunek wyjaśniania. Gdy nowe poglądy są wyjaśniane przez przekonania żywione dotychczas albo też gdy te przekonania są wyjaśniane przez nowe poglądy, wtedy te nowe poglądy mogą zostać przyjęte jako przekonania. Wreszcie w przypadku wyrozumowa­nej zmiany zamierzeń koncepcja wymaga analizy możliwości przy braniu pod uwagę posiadanych pragnień i uwzględniając proponowane działania.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

TEORIA A PRAKTYKA

Bez wątpienia w powyższym przedstawieniu wiele jest spraw kontrowersyjnych; jest też o wiele więcej kwestii, które należałoby poruszyć. Każda z tych indywidualnych zasad może być wyjaśniona w o wiele większym stopniu. Wiele z tego, co należałoby powiedzieć, jest zapewne przemilczane. Pominięcie kwestii tworzenia i utrzymywania przekonań oznacza pominięcie dużej części z tego, co jest niezbędne, aby zrozumieć zmianę przekonań. To, co zostało powiedziane, służy jednak jako konstrukcja pojęciowa, w ramach której można zacząć rozumieć stosunek teorii i praktyki.Rozważania zawarte w tym dziale dostarczają konceptualizacji dla kwestii teorii i praktyki; kwestię tę chciałbym teraz podsumować. Pytanie, w jaki sposób teoria i praktyka są powiązane w oświacie, można widzieć jako pytanieo    to, w jaki sposób wiedza nauczyciela jest używana w praktyce życia codziennego.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam