Archive for the Kompleksowość nauczania Category

Darmowy sklep internetowy na początek

Planując prowadzenie działalności handlowej, opłaca się wziąć pod uwagę sprzedaż drogą internetową. Zdaniem wielu osób, które spróbowały takiej działalności, właśnie w ten sposób można osiągać najlepsze zyski. Ma się bowiem dostęp do większego grona klientów, które nie ogranicza się do osób mieszkających w okolicy lub odwiedzających dany region turystów. Jednak specjaliści rynkowi zachęcają do rozwagi w planowaniu swojej działalności. Na początek powinien wystarczy darmowy sklep internetowy. Rozwiązanie, które choć mniej profesjonalne, to jednak pozwoli sprawdzić się w roli sprzedawcy. Przy okazji korzystania z niego, można też przekonać się, czy dany rodzaj produktów jest obecnie popyt. Na początku zawodowej drogi takie kompromisy to zupełnie normalna rzecz. Nikt nie chce przecież zadłużyć się ponad miarę na biznes, co do którego sukcesu nie ma większych przesłanek. Stopniowy racjonalny rozwój opłaca się często o wiele bardziej. Pozwala też na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

WIEDZA DOTYCZĄCA UCZNIÓW

Również wiedza dotycząca uczniów, szkół i społecznego środowiska, w jakim przebiega praca szkoły, może być nabyta drogą doświad­czenia. Można chyba również uważać, że zdobywanie umiejętności odbywa się przez doświadczenie. Właściwie można przypuszczać, że tylko uczenie się czysto teoretycznych i wysoce abstrakcyjnych materiałów nie może się odbywać przez doświadczenie. Decyduje o tym jedna przyczyna: zanim człowiek zdoła opanować wysoce abstrakcyjny materiał, niezbędne jest poprze­dzające nauczenie się wielu rzeczy, i to we właściwej kolejności. Jest wysoce nieprawdopodobne, by dało się to uczynić przez codzienne doświadczenie; niez będne jest formalne nauczanie, by mieć pewność, że właściwe kroki zostały podjęte.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

ZAKRES WIEDZY

Widać więc, że zakres wiedzy, jaka może być określona jako wiedza oparta na doświadczeniu, jest w istocie szeroki. Zestaw takiej wiedzy będący własnością poszczególnego nauczyciela może składać się z bogatego asor­tymentu fragmentów wiedzy różnego rodzaju i mało jest powodów do przypuszczenia, że zestawy takie posiadane przez dwóch dowolnie dobranych nauczycieli będą miały wiele ze sobą wspólnego. Można jedynie być pewnym, że ta wiedza, niezależnie od tego, co wchodzi w jej skład, będzie użyta przez nauczycieli w praktyce.Starając się wywołać uczenie się, nauczyciele w swej pracy będą odwoływali się między innymi do tego źródła, jakim jest wiedza o tym, czego mają nauczać.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

WIEDZA DOTYCZĄCA NAUCZANEGO PRZEDMIOTU

Źródło to nazwę wiedzą związaną z przedmiotem, chociaż spora część wiedzy, do której trzeba się odwoływać, nie pasuje do tego, co się powszechnie rozumie jako „związane z przedmiotem”. Na przykład nauczycielka przedszkola może chcieć nauczyć dzieci uczestniczenia w działaniach wymagających współpracy, co jest nowym doświadczeniem dla wielu dzieci uczęszczających pierwszy rok do placówki oświatowej. Wiedza o działaniach zespołowych, którą nauczycielka się posługuje w swej pracy, będzie częścią tego, co nazywam wiedzą na temat przedmiotu, mimo że w zestawie przedmiotów przedszkolnych czy szkolnych nie ma wyodrębnionego współdziałania.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

ZWIĄZANIE Z PRZEDMIOTEM

Tak więc wiedza związana z przedmiotem to w tym kontekście szeroka kategoria, w skład której wchodzą sformalizowane dziedziny wiedzy, jak matematyka, ale także izolowane fragmenty wiedzy, które mogą być nauczane przypadkowo. Ogólnie można powiedzieć, że wiedza związana z przedmiotem to wiedza nauczyciela na temat treści, które zgodnie z jego intencją powinni opanować uczniowie. Nauczyciel w sytuacji nauczania będzie sobie życzył, by uczniowie nauczyli się X, a X może być czymkolwiek, od kosmologii do gry w kanastę. W tym przypadku wiedza związana z przed­miotem to wiedza, jaką nauczyciel ma na temat X.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam